• Contacteer ons

    +32 50 68 55 55
    info@keurteam.be

  • BELAC

    Erkend
    Keuringsorganisme
         
Keuring water binneninstallatie

De drinkwaterbedrijven van Vlaanderen staan al meer dan honderd jaar in voor de onberispelijke levering van kwaliteitsvol drinkwater. Om dit te kunnen blijven garanderen ging vanaf 1 juli 2004 een nieuw technisch reglement voor de binneninstallaties voor drinkwatervoorziening van kracht in heel Vlaanderen. Nieuw is dat de drinkwaterlevering bij nieuwbouw of renovatie pas in dienst zal worden gesteld wanneer de binneninstallatie werd gekeurd en een keuringsattest werd afgeleverd. Deze keuring kan gebeuren door uw drinkwaterbedrijf of door een bevoegde keuringsinstantie zoals KEURteam vzw

Enkele belangrijke opmerkingen:

De controle van de binneninstallatie voor drinkwater moet gebeuren vóór de eerste ingebruikname van de binneninstallatie voor drinkwater. Bij de controle van de waterinstallatie moet men een inventaris en situatieplan kunnen voorleggen. Onder nuttige links vindt u de nodig documenten en handleidingen. In de inventaris vermeldt u alle geplaatste en voorziene toestellen samen met het referentienummer van de fabrikant (niet van de leverancier).
Volgende toestellen moeten minimaal geplaatst zijn om de keuring te kunnen uitvoeren:

-Warmwaterproductie
-Centrale verwarming
-Toilet
-Bad/douche met kranen
-Keukenkraan
-Lavabo met kranen
-Bijvulinstallatie voor tweede circuit water
-Centrale beveiliging

Bij niet aanwezigheid van één van bovenvermelde toestellen kan enkel een voorlopige keuring van de installatie gebeuren. Een bijkomende keuring is dan na de voltooiing van de installatie verplicht aan te vragen.
Voor werven waar men over water wenst te beschikken kan men dit doen via een ééntapsaansluiting waar men eveneens een keuringsattest voor nodig heeft.