• Contacteer ons

    +32 50 68 55 55
    info@keurteam.be

  • BELAC

    Erkend
    Keuringsorganisme
         
Keuring water binneninstallatie

De drinkwaterbedrijven van Vlaanderen staan al meer dan honderd jaar in voor de onberispelijke levering van kwaliteitsvol drinkwater. Om dit te kunnen blijven garanderen ging vanaf 1 juli 2004 een nieuw technisch reglement voor de binneninstallaties voor drinkwatervoorziening van kracht in heel Vlaanderen. Nieuw is dat de drinkwaterlevering bij nieuwbouw of renovatie pas in dienst zal worden gesteld wanneer de binneninstallatie werd gekeurd en een keuringsattest werd afgeleverd. Deze keuring kan gebeuren door uw drinkwaterbedrijf of door een bevoegde keuringsinstantie zoals KEURteam vzw

Enkele belangrijke opmerkingen:

De controle van de binneninstallatie voor drinkwater moet gebeuren vóór de eerste ingebruikname van de binneninstallatie voor drinkwater Er moet in drievoud een synoptisch plan van de installatie aanwezig zijn bij de uitvoering van de controle
Er moet in drievoud een toestellenlijst aanwezig zijn van de specifieke toestellen geplaatst op de installatie
Volgende toestellen moeten minimaal geplaatst zijn om de keuring te kunnen uitvoeren:

Warmwaterproductie
Centrale verwarming
Toilet
Bad/douche met kranen
Keukenkraan
Lavabo met kranen
Bijvulinstallatie voor tweede circuit water
(bijvoorbeeld regenwatercircuit, zwembad, putwater, …) Centrale beveiliging
Bij niet aanwezigheid van één van bovenvermelde toestellen kan enkel een voorlopige keuring van de installatie gebeuren. Een bijkomende keuring is dan na de voltooiing van de installatie verplicht aan te vragen.
Voor werven waar men over water wenst te beschikken kan men dit doen via een ééntapsaansluiting waar men eveneens een keuringsattest voor nodig heeft.

Hiernaast vindt u een pdf brochure terug met het “Technisch reglement voor water bestemd voor menselijke aanwending” met daarin alle voorwaarden en richtlijnen waaraan de binneninstallatie moet voldoen. Eveneens kunt u een brochure terugvinden met de keuringsrichtlijnen met daarin een voorbeeld van een synoptisch plan en een toestellenlijst.