• Contacteer ons

    +32 50 68 55 55
    info@keurteam.be

  • BELAC

    Erkend
    Keuringsorganisme
         

Het antwoord op je vraag niet gevonden? Stuur je vraag naar via ons contactformulier

Wie moet de keuring aanvragen en betalen?

Wat zijn de meest gemaakte opmerkingen?

Aardingspen van de contactdoos niet aangesloten op de aarding van de installatie
Schema’s zijn onvolledig: Gegevens van de eigenaar, adres van de installatie, sectie van de geleiders,naam van de uitvoerder, niet ondertekend door eigenaar en installateur
Openingen in het verdeelbord zijn niet dichtgemaakt
Differentieel is niet verzegelbaar
Testknop differentieelschakelaar werkt niet
Ontbreken van hoofdequipotentiale leidingen of niet met draad in Ø 6mm². Naar water, gas, cv.
Bij nieuwe installatie voedingsdraden afkomstig van teller niet aangesloten op de algemene differentieelschakelaar. (L1: Bruin, L2: Zwart, L3: Grijs, N:blauw)

Waar kan ik meer informatie vinden over het hoe en waarom van het EPC?

Volgend document geeft u alle informatie dat u nodig heeft: folder Vlaams Energie-agentschap

Wanneer is een elektrische keuring bij verkoop van de woning juist verplicht?

Een elektrische keuring bij verkoop van de woning is nodig indien de elektrische installatie dateert van voor 1 oktober 1981. Ook in het geval dat het keuringsattest niet meer wordt teruggevonden is een herkeuring nodig, net zoals in het geval dat het aanwezige keuringsattest ouder is dan 25 jaar of bij een vernieuwing, verzwaring of wijziging van de installatie.

Wat wordt er juist nagekeken bij een elektrische keuring voor verkoop?

Een elektrische keuring bij verkoop van de woning worden volgende zaken nagekeken:

  • Nazicht aanwezigheid van het ééndraadsschema & situatieplan van de elektrische installatie en aftoetsing met de werkelijke toestand

Meting van de aardspreidingsweerstand
Meting van de isolatieweerstand om na te gaan of er verlies op de installatie is
Nazicht van de continuïteit van de installatie
Nazicht van de binneninstallatie naar conformiteit met het AREI

Wanneer moet het keuringsverslag van de elektriciteit en het EPC aanwezig te zijn?

Het EPC dient in principe aanwezig te zijn op het moment dat het bord “te koop” of “te huur” aan de woning wordt opgehangen. Het elektrisch keuringsattest moet aanwezig zijn ten laatste bij ondertekenen van de notariële akte. Sommige kopers eisen echter dat vooral het elektrische keuringattest ter beschikking is nog voor zij een bod op de woning uitbrengen omdat er in de opmerkingen van het verslag soms ingrijpende wijzigingen staan die moeten aangebracht worden aan de installatie. Daarom is ons advies om beide attesten te voorzien vanaf dat de woning te koop of te huur wordt gesteld.

Wie moet de opmerkingen in orde brengen die op het keuringsverslag van de elektriciteit staan en binnen welke termijn?

De koper is verantwoordelijk voor het in orde brengen van de opmerkingen van het keuringsverslag en moet binnen de 18 maanden na datum verlijden akte een herkeuring aanvragen. In het positief geval wordt een blanco keuringsverslag afgeleverd, bij een negatieve controle wordt de Federale overheidsdienst Energie hiervan ingelicht. De herkeuring van een installatie hoeft niet door hetzelfde keuringsorganisme uitgevoerd te worden.