• Contacteer ons

    +32 50 68 55 55
    info@keurteam.be

  • BELAC

    Erkend
    Keuringsorganisme
         
Keuring elektriciteit bij nieuwbouw, uitbreiding of wijziging

Bij een nieuwe installatie of bij een belangrijke uitbreiding of wijziging van de installatie is er een keuring van de elektrische installatie noodzakelijk. De uitgevoerde controle verloopt volgens de voorschriften van het AREI (Algemeen Reglement van de Elektrische Installaties).

Alvorens de distributienetwerkbeheerder de effectieve installatie komt uitvoeren en de teller komt openzetten moet u als eigenaar in het bezit zijn van een positief keuringsverslag.

Het uitvoeren van de inspectie omhelst twee grote luiken:

Uitvoeren van de opgelegde metingen volgens het AREI: aardspreidingsweerstand, isolatiemeting en continuïteit van de installatie Visuele controle volgens het AREI: rondgang in de woning om de installatie te toetsen aan het AREI voor onder andere nazicht beschermingsvolumes, stopcontacten, aarding van de toestellen, aard van de gebruikte leidingen en hun bijhorende secties, … Voor de uitvoering van een elektrische keuring spelen wij kort op de bal. Het attest zelf wordt afgeleverd voorzien van een foto van het elektrisch bord en kan in pdf formaat worden doorgestuurd. In tegenstelling tot de traditionele keuringsorganismen leveren wij een esthetisch document af dat dan ook 25 jaar kan bewaard worden! Ons keuringsverslag is volledig digitaal opgemaakt in tegenstelling tot de meeste andere keuringsorganismes waar men met handgeschreven onduidelijke documenten werkt. Indien er effectief een inbreuk aanwezig is dan staat de aard van de inbreuk volledig uitgeschreven met verwijzing naar het desbetreffende artikel in het AREI. Hieronder kunt u in pdf een voorbeeld zien van een elektrisch keuringsattest.

Voor het uitvoeren van de controle dienen volgende zaken aanwezig te zijn:

Ééndraadsschema: Dit schema geeft een overzicht van de verschillende automaten en zekeringen en wat ze juist bedienen met hun bijhorende kabelsectie en kaliber

Situatieplan: Dit is een grondplan van de woning met de aanduiding van alle lichtschakelaars, stopcontacten, toestellen en lichtpunten met hun bijhorende code zodat je dit makkelijk kan terugvinden op het ééndraadsschem