• Contacteer ons

    +32 50 68 55 55
    info@keurteam.be

  • BELAC

    Erkend
    Keuringsorganisme
         
EPC keuring - EnergiePrestatie Certificaat

Het EnergiePrestatieCertificaat (EPC) is sinds 1 november 2008 voor de verkoop en sinds 1 januari 2009 voor de verhuur van woningen een verplicht document. Het EPC geeft een indicatie van hoe energiezuinig de verkochte of verhuurde woning juist is. Bij verkoop is het EPC verplicht om de akte te kunnen verlijden en dient dit door de verkoper te worden afgeleverd aan de notaris. Bij verhuur staat de verhuurder in voor het aanleveren van het EPC bij het registratiekantoor. Het EPC heeft een geldigheidsduur van 10 jaar.

Om tot een betere score te komen is het aangewezen dat de verkoper zoveel mogelijk bewijsmiddelen ter beschikking heeft. Volgende bewijsmiddelen kunnen zorgen voor een betere EPC score:

Gedateerde uitvoeringsplannen of bouwaanvraagplannen Facturen van geregistreerde aannemers voor bijvoorbeeld uitvoeren van isolatiewerken, plaatsing nieuwe ramen, installeren nieuwe verwarmingsketel, …
Lastenboeken
Chronologie van foto’s
KEURteam vzw heeft al een ruimte ervaring opgedaan in het opmaken van deze certificaten verspreid over West- en Oost-Vlaanderen. Wij zijn dus uw uitgelezen aanspreekpunt voor het afleveren van deze attesten. Bovendien hebben wij volgende bijkomende voordelen t.o.v. de concurrentie:

De audits worden uitgevoerd door mensen met kennis van zaken en dus ook met kennis van de bouw en constructie van huizen.
Een aangevraagde keuring wordt uitgevoerd binnen de twee weken na aanvraag.
Door onze erkenning als onafhankelijk keuringsorganisme voor elektrische laagspanningsinstallaties kunnen wij tegelijkertijd een elektrische keuring uitvoeren voor verkoop van de woning. U hoeft dus geen extra afspraak te maken en een extra dag thuis te zijn om de keuring van de elektrische installatie te laten doorgaan. Wij bieden hiervoor een combinatiepakket EPC – elektrische keuring aan. Een combinatiekorting wordt via het bestelplatform https://bestel.keurteam.be automatisch verrekend.
Bij audit proberen wij altijd tot het uiterste te gaan om u een zo goed mogelijke score te bezorgen. Wij nemen ook onze tijd om uw audit op een degelijke manier uit te voeren. Wij zijn flexibel naar tijdstip en dag van uitvoering van de keuring. Een spoedkeuring (keuring die binnen de dag moet worden uitgevoerd) of een keuring die op zaterdag moet uitgevoerd worden kan mits meerprijs.

EPC van de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw:

Vanaf 2022 is een EPC ook verplicht voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw. Zo krijgt een mogelijke koper of huurder een idee van de energiezuinigheid van het volledige gebouw. Het EPC van de gemeenschappelijke delen toont hoe energiezuinig de gangen, de gemeenschappelijke stookruimte, het dak … zijn.

Meer info: https://www.energiesparen.be/epc-van-de-gemeenschappelijke-delen


EPC Klein Niet-residentieel gebouw:

Wie zijn horeca- of handelszaak, kantoor, praktijk, B&B, ... verkoopt of verhuurt, moet vanaf 2020 over een geldig EPC beschikken. Er zijn enkele uitzonderingen.
Bovendien moeten een aantal elementen uit het EPC vermeld worden in advertenties of bekendmakingen waarin het pand te koop of te huur wordt aangeboden. De advertentieplicht geldt voor eigenaars, maar evenzeer voor makelaars, notarissen, ...

Het EPC kan opgemaakt worden vanaf 2020. Met het nieuwe EPC wil er aandacht gegeven worden aan een belangrijke gebouwengroep waar nog veel energiewinst te halen is. Vlaanderen wil streven naar een energiezuinig gebouwenpark tegen 2050, zowel op de woningmarkt als bij de bedrijven en organisaties! Meer info: https://www.energiesparen.be/EPC-klein-niet-residentieel Vraagt u meerdere EPC's aan per maand, vraag dan naar onze speciale voorwaarden.