• Contacteer ons

    +32 50 68 55 55
    info@keurteam.be

  • BELAC

    Erkend
    Keuringsorganisme
         
Elektrische keuring bij verzwaring van de installatie

Bij een verzwaring van de installatie is er een keuring van de elektrische installatie noodzakelijk. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer er wordt overgeschakeld van een monofasige naar een driefasige aansluiting. De uitgevoerde controle verloopt volgens de voorschriften van het AREI (Algemeen Reglement van de Elektrische Installaties).

Alvorens de distributienetwerkbeheerder de effectieve installatie komt uitvoeren en de teller komt openzetten moet u als eigenaar in het bezit zijn van een positief keuringsverslag. Het uitvoeren van de inspectie omhelst twee grote luiken: Uitvoeren van de opgelegde metingen volgens het AREI: aardspreidingsweerstand, isolatiemeting en continuïteit van de installatie Visuele controle volgens het AREI: rondgang in de woning om de installatie te toetsen aan het AREI voor onder andere nazicht beschermingsvolumes, stopcontacten, aarding van de toestellen, aard van de gebruikte leidingen en hun bijhorende secties, … Voor de uitvoering van een elektrische keuring spelen wij kort op de bal. Het attest zelf wordt afgeleverd voorzien van een foto van het elektrisch bord en kan in pdf formaat worden doorgestuurd. Voor het uitvoeren van de controle dienen volgende zaken aanwezig te zijn: Ééndraadsschema: Dit schema geeft een overzicht van de verschillende automaten en zekeringen en wat ze juist bedienen met hun bijhorende kabelsectie en kaliber Situatieplan: Dit is een grondplan van de woning met de aanduiding van alle lichtschakelaars, stopcontacten, toestellen en lichtpunten met hun bijhorende code zodat je dit makkelijk kan terugvinden op het ééndraadsschema Hieronder kunt u een voorbeeld van een ééndraadsschema en situatieplan terugvinden.

Eendraadsschema

Download hieronder het eendraadsschema in PDF-vorm.

Situatieplan

Download hieronder het eendraadsschema in PDF-vorm.