• Contacteer ons

    +32 50 68 55 55
    info@keurteam.be

  • BELAC

    Erkend
    Keuringsorganisme
         
Elektrische keuring bij verkoop wooneenheid

Bij verkoop van een woning waarvan de elektrische installatie of een deel daarvan dateert van vóór 1 oktober 1981 is het in de drie gewesten verplicht een elektrische keuring uit te voeren. De verkoper moet sinds 1 juli 2008 reeds bij het ondertekenen van de verkoopovereenkomst (het zogenaamde compromis) een keuringsattest kunnen voorleggen. Ook wanneer het beschikbaar keuringsattest ouder is dan 25 jaar of wanneer er wijzigingen of uitbreidingen zijn aangebracht, moet de keuring opnieuw worden uitgevoerd.

In geval van een verkoop van een woning is het de verkoper die de keuring moet aanvragen en de kosten hiervoor moet dragen. Bij een positieve controle wordt dit vermeld in de akte. Bij een negatieve controle moeten de opmerkingen binnen de 18 maanden na verkoop in orde gebracht worden door de koper en moet een herkeuring aangevraagd worden.

Of het verslag nu positief of negatief is, de verkoop kan sowieso doorgaan. Bij een negatieve controle kan dit echter zijn invloed op de prijs hebben naargelang van het aantal opmerkingen of de ernst.

Het uitvoeren van de inspectie omhelst twee grote luiken:

Uitvoeren van de opgelegde metingen volgens het AREI: aardspreidingsweerstand, isolatiemeting, continuïteit van de installatie en werking van de verliesstroomschakelaars

Visuele controle volgens het AREI: rondgang in de woning om de installatie te toetsen aan het AREI voor onder andere nazicht beschermingsvolumes, stopcontacten, aarding van de toestellen, aard van de gebruikte leidingen en hun bijhorende secties, … Voor de uitvoering van een elektrische keuring spelen wij kort op de bal. Het attest zelf wordt afgeleverd voorzien van een foto van het elektrisch bord en kan in pdf formaat worden doorgestuurd.

Een veel gemaakte opmerking op de keuringsverslagen is de afwezigheid van het ééndraadsschema en het situatieplan. Om een inbreuk op het keuringsverslag te vermijden is het best deze schema’s te laten opmaken door elektricien of andere instantie vooraleer men de keuring uitvoert.

KEURteam vzw kan voor u ook, indien gewenst, tegelijkertijd het EnergiePrestatieCertificaat opmaken voor de verkoop/verhuur van de woning. Het voordeel hiervan is dat u geen twee keer thuis moet zijn voor beide keuringen. Bovendien kunnen wij door de combinatie van beide keuringen een lagere prijs aanbieden. Vergeet in dat geval niet bij uw keuringsaanvraag aan te kruisen dat u een combinatie van beide keuringen wil zodat wij u onze speciale prijs kunnen aanbieden.